Czartery jachtów na Pętli Żuławskiej

Martwa Wisła

Pętla Żuławska - Rzeki


 Zobacz wszystkie zdjęcia z galerii

Martwa Wisła

Martwa Wisła to jedna z najważniejszych rzek na Pętli Żuław, to część szlaku łączącego Zalew Wiślany z Gdańskiem, umożliwia dotarcie do centrum Gdańska od strony Wisły, z pominięciem wód Zatoki Gdańskiej. Martwa Wisła to dawne koryto ujściowe Wisły zwane wcześniej jako Wisła Gdańska. W 1895 roku po wykonaniu Przekopu Wisły, korty ujściowe zostało oddzielone od Wisły śluzą w Przegalinie.

Długość rzeki wynosi 28 Km., na odcinku 11,5 km (od Wisły do rozwidlenia w Górkach Zachodnich) stanowi śródlądową drogę wodną. Dalszy odcinek Martwej Wisły od Górek Zachodnich do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej to wewnętrzne wody morskie. Tor wodny na rzece Wiśle jest wyznaczony i oznakowany od Wisły (początek rzeki) do jej ujścia, na odcinku śródlądowym zielona boja to lewa granica szlaku wodnego, na odcinku morskim zgodnie z oznaczeniem morskim -  czerwona pława to lewa granica szlaku wodnego. Na odcinku stoczniowym Martwej Wisły (20 – 23 Km.) obowiązuje zakaz ruchu, do Zatoki Gdańskiej płynie się Kanałem Kaszubskim (na obrotnicy/rozwidleniu skręcamy w prawo)

Na rzece jest dość duży ruch, spotkać można jachty żaglowe, motorowe, pchacze, barki, w okolicach terenów stoczniowych także statki morskie. Pływając jachtami należy mieć oczy dookoła głowy, użytkownicy łodzi bez uprawnień od Górek Zachodnich ze względu na wody morskie nie powinni wpływać do Gdańska.

Martwa Wisła posiada kilka przeszkód nawigacyjnych: most nad śluzą w Przegalinie, śluza Przegalina, linie energetyczne (15 m.), most zwodzony w Sobieszewie, most wantowy, most kolejowy, most siennicki. Na szlaku są liczne porty i przystanie jachtowe – Marina Błotnik (jedna z największych przystani śródlądowych w kraju), w pobliżu Górki Zachodnie, przystanie na Stogach, mariny na Starym Mieście (Motława), Twierdza Wisłoujście.

Na 936 km rzeki Wisła, na jej lewym brzegu znajduje się wejście na Martwą Wisłe – wejście jest oznaczone prowadnicami i dalbami. Zaraz po wpłynięciu z Wisły, tuż przed śluzą Przegalina znajduje się most zwodzony, prześwit pod mostem wynosi 9.2 m, zaraz za mostem zlokalizowane są wrota śluzy w Przegalinie (0,55 Km rzeki). Po wyjściu ze  śluzy Przegalina, na lewym brzegu znajduje się odnoga Martwej Wisły prowadząca do mariny Błotnik (odcinek liczy około 3 km.). Jeżeli zamierzamy cumować w Marinie Błotnik najlepiej zadzwonić, i zorientować się w którym miejscu można stanąć.

Na 5+700 Km rzeki, na jej lewym brzegu zlokalizowana jest przystań stoczni Galeon – basen portowy oraz wysokie nabrzeże z charakterystyczną żurawiem na torach, obowiązuje zakaz podpływania i cumowania, no chyba że jesteśmy właścicielem jednej z tych luksusowych łodzi motorowych produkowanych w tym miejscu. Tuż za mariną Galeon jest charakterystyczna hałda fosforanów.

Na 8+500 Km. rzeki, na jej lewym brzegu znajduje się prywatna przystań rezydencka w Wiślince – obiekt nie przystosowany do obsługi gości, na miejscu działa niewielki warsztat naprawy silników. Na 9 km. rzeki znajduje się most pontonowy w Sobieszewie oraz nowy most zwodzony, prowadzący na Wyspę Sobieszewską – prześwit pod mostem zwodzonym wynosi 5 metrów. Most pontonowy do sezonu 2019 zostanie rozebrany.

Tuż za mostem w Sobieszewie zaczyna się rozlewisko Martwej Wisły, na 9+200 Km., na prawym brzegu znajduje się nabrzeże w Sobieszewie, idealne do zatrzymania się w oczekiwaniu na otworzenie mostu lub wypad do pobliskich sklepów czy barów. Na 10+00 Km rzeki, na jej lewym brzegu znajduje się mała przystań w Wiślince (z rzeki przystań jest nie widoczna), wejście do przystanie przez przesmyk w trzcinowisku.

Na 11+500 km Martwej Wisły jest rozwidlenie szlaku, w kierunku północnym rozlewisko Wisły Śmiałej i wyjście na Zatokę Gdańską (na lewym brzegu Wisły Śmiałej liczne przystanie w Górkach Zachodnich), szlak Martwej Wisły w tym miejscu skręca w kierunku zachodnim. Od tego miejsca obowiązują wewnętrzne wody morskie. Na północnym brzegu wejście do przystani Jachtklub Neptun – siedziba firmy Mercado (serwis silników zaburtowych marki Yamaha oraz Mercury). Na 12 Km rzeki przesmyk Pleniewo – w tym miejscu w dawnych czasach (przed budową śluzy Przegalina) była śluza oraz wrota przeciwpowodziowe chroniące Gdańsk przed wielką wodą. Na północnym brzegu teren stoczni Wisła. Na 14 km. rzeki, na lewym brzegu nabrzeże należące do Lotosu (obowiązuje zakaz cumowania).

Zbliżając się do mostu wantowego, zarówno na prawym jak i lewym brzegu liczne przystanie jachtowe. Na prawym brzegu do samego mostu wantowego kolejno: przystań LOK, Tamka, Yacht Klub Północny, Gdański Klub Morski, przystań remontowa Gdańskiej Żeglugi, tereny stoczniowe (Stocznia Conrada, Sail Service). Na lewym brzegu w marina Kaper (w Kanale Rozwójki), STEWA. Na 17.9 Km rzeki most wantowy, tuż za nim most kolejowy. Tuż za mostami na lewym brzegu znajdują się podwodne przeszkody oznaczone pławami kardynalnymi.

Po przepłynięciu pod mostem Siennickim (18+700 km) zaczynają się tereny stoczniowe – po prawej stronie rzeki nabrzeże Krakowskie, na lewej stronie nabrzeże Flisaków. Po minięciu Polskiego Haka, na 20 Km. rzeki znajduje się obrotnica (rozwidlenie szlaku) – prosto tereny stoczniowe (zakaz pływania na odcinku 20 – 23 Km.), w lewo wejście w Motławę i Gdańską Starówkę, w prawo zaś zaczyna się Kanał Kaszubski. Płynąc Kanałem Kaszubskim w kierunku Zatoki Gdańskiej przepływamy przez tereny stoczniowe, na trasie można spotka statki morskie oraz statki pasażerskie. 

Na 25 km rzeki, na jej prawym brzegu zlokalizowana jest Twierdza Wisłoujście – w jej północnej fosie siedziba Polskiego Klubu Morskiego, tuż przy ujściu rzeki, na jej prawym brzegu półwysep Westerplatte, na lewym brzegu siedziba Urzędu Morskiego. W tym miejscu Martwa Wisła wpada do Zatoki Gdańskiej.


Wszystkie zdjęcia w serwisie objęte są prawami autorskimi. Powielanie ich, kopiowanie, udostępnianie bez zgody autora zabronione.


rzeki na Pętli Żuław


Wisła

Przekop Wisły

Kanał Kaszubski

Partnerzy witryny Pętla Żuław