Czartery jachtów na Pętli Żuławskiej

Śluza Przegalina

Pętla Żuławska - Śluzy
  • Śluzy


Śluza Przegalina  - informacje

Historia śluzy w Przegalinie sięga przełomu XIX i XX wieku, podczas prac nad Przekopem Wisły wybudowano w Przegalinie śluzę północną, odcinając tym samym wody Wisły od Gdańska.

W 1895 roku wybudowano śluzę północną, która obecnie jest nie używana, jest to zabytek hydrotechniczny. Śluza północna to typowa śluza komorowa, wykonana w konstrukcji betonowej, oblicowana cegłą klinkierową. Śluza północna posiada dwie pary wrót oraz dodatkowe wrota przeciwpowodziowe od strony Wisły. W latach 1975 – 1981 wybudowano nową śluzę południową. W wyniku pogarszającego się stanu technicznego w 1992 roku zabytkową śluzę północną wyłączono z użytkowania, a w latach 1995 – 1999 w awanporcie górnym śluzy usypano wał przeciwpowodziowy zabezpieczając konstrukcję śluzy na czas stałego wyłączenia z użytkowania, zachowując jednocześnie nienaruszone wszystkie urządzenia hydrotechniczne.  Obecnie awanport górny śluzy północnej jest wykorzystywany jako miejsce postojowe.

Śluza Przegalina Południowa to także typowa konstrukcja komorowa wykonana w konstrukcji żelbetowej, boki komory zabezpieczone są larsenami. Komora śluzy napełniana jest za pomocą kanałów obiegowych z zasuwami stalowymi otwieranymi i zamykanymi za pośrednictwem napędu hydraulicznego. Śluza posiada dwie pary wrót, górne wrota śluzy pełnią jednocześnie role wrót przeciwpowodziowych. Wrota wykonane są w konstrukcji metalowej, otwieranie i ich zamykanie jest realizowane za pośrednictwem napędu hydraulicznego.

Długość użytkowa komory śluzy w Przegalinie południowej wynosi 188,37 metrów, szerokość  użytkowa 11,91 metra, długość całkowita 214,83 metra, maksymalna różnica poziomów 2,49 metra. Nad śluzą przeprowadzono most stały, który w 2012 roku został zastąpiony mostem zwodzonym.

Przed śluzą po stronie wschodniej i zachodniej w awanporcie znajdują się prowadnice (kierownice śluzy) do krótych można dobić w czasie czekania na otwarcie śluzy. Najlepiej jednak zadzwonić do operatora śluzy przed przybyciem i poprosić o otwarcie wrót. Jeżeli nię będzie jachtów w komorze ani planowanych śluzowań wrota zostaną otwarte. Sam proces śluzowania przy średnim stanie wody trwa krótko, jachty cumujemy nabiegowo przekładając cumy przez polery lub ucha cumownicze. Po opłaceniu wrota zostaną otwarte, do pokonania pozostanie długa komora śluzy.


Chcesz być informowany o wydarzeniach, promocjach ?
Zapisz się na nasz Newsletter.

Śluzy na Pętli Żuławskiej


Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku

Śluza w Białej Górze

Śluza Szonowo

Partnerzy witryny Pętla Żuław