Czartery jachtów na Pętli Żuławskiej

Ruiny śluzy w Marzęcinie

Pętla Żuławska - Śluzy
  • Śluzy

Ruiny śluzy w Marzęcinie - dane adresowe, kontaktowe:


Ruiny śluzy w Marzęcinie  - informacje

W północnej części wsi Marzęcino, tuż przy drodze prowadzącej do Osłonki leży bardzo ciekawy zabytek hydrotechniczny – ruiny dawnej śluzy w Marzęcinie. Przed wybudowaniem śluzy w okresie sztormowym na Bałtyku oraz w przypadku wystąpienia wiatrów wschodnich poziom wody w zachodniej części Zalewu Wiślanego podnosił się podtapiając miejscowości leżące w zlewni Kanału Panieńskiego. Sytuacja powtarzała się w przypadku wystąpienia wiosennych roztopów. W ówczesnych czasach nie było kaskady Nogaty, znaczna część fali powodziowej na Wiśle uchodziła Nogatem do Zalewu Wiślanego.

W 1884 roku celem ochrony zlewni Kanału Panieńskiego przed zalaniem została wybudowana śluza w Marzęcinie. Obiekt został wyposażony we wrota przeciwsztormowe, które samoczynnie zamykały się w przypadku podniesienia się poziomu wody.

Po osuszeniu w 1942 r. dużego fragmentu zalewu, śluza znalazła się na lądzie z dala od brzegów zbiornika. Przez lata popadła w ruinę. W ostatnich latach pozostałości po dawnej śluzie zostały odrestaurowane.

Do dziś zachowała się oryginalna tablica z datą "1884" i z nazwiskami osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem śluzy.


Chcesz być informowany o wydarzeniach, promocjach ?
Zapisz się na nasz Newsletter.

Śluzy na Pętli Żuławskiej


Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku

Śluza w Białej Górze

Śluza Szonowo

Partnerzy witryny Pętla Żuław